【APP登陆】手机客户端如何登陆?

  2013-06-21 11:45:26   问鼎云学习     11353  

 

        在下载完"问鼎云学习"app后,便可以点击登录了。

        1、在手机桌面上找到天蓝色的"问鼎云学习"app,点击进入:


1.png

 


        2、点击进入后会看到如下网站登录页面,将您的【企业ID】、【用户名】和【密码】填入,点击【登录】即可进入"问鼎云学习"页面,自动登录可选。


2.png

 

        3、顺利登录后,您就可以看到"问鼎云学习"首页,如下所示:


3.png

 

  登录  问鼎云学习,让企业培训管理
更加简单高效!

免费试用

深圳市南山区科技园紫光信息港C座8楼
业务咨询:180-3341-5592

问鼎云学习 版权所有 粤ICP备07037912号-8